Huishoudelijk reglement gebruik fitness

Opgesteld te Wommelgem, 12 december 2005 tijdens de bestuursvergadering met goedkeuring van het voltallig aanwezig bestuur

  • Alle gebruikers van het fitnesslokaal- en materiaal dienen dit te doen met het nodige respect. Het materiaal dient op de correct voorgeschreven manier aangewend te worden en dient na gebruik ervan op de daartoe bestemde plaats teruggelegd te worden.
  •  Alle gebruikers dienen aangepast schoeisel te dragen, zijnde met witte en propere indoorzolen.
  •  Minderjarigen (-18 jaar) mogen niet zonder burgerlijk verantwoordelijke gebruik maken van het fitnesslokaal- en materiaal. De burgerlijk verantwoordelijke dient ten allen tijde aanwezig te blijven.
  •  Alle gebruikers van het fitnesslokaal- en materiaal dienen het gevraagde lidgeld betaald te hebben en in regel te zijn met hun KAVVV doktersgetuigschrift.
  • De gebruikers van het fitnesslokaal- en materiaal dienen de vooropgestelde uren, doorgegeven door het bestuur, na te leven. Dit is voorlopig gesteld op woensdag van 19 tot 20 uur. Afwijkingen op deze uren kunnen toegepast worden mits goedkeuring van het voltallige bestuur en dient aan hen schriftelijk aangevraagd te worden. Deze afwijkingen zullen alleen toegestaan worden tijdens de andere trainingsuren van de vereniging, zijnde dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur, donderdag van 18.30 tot 19.30 uur.
  •  Aan alle gebruikers van het fitnesslokaal- en materiaal wordt gevraagd om defecten te melden zodanig dat dit euvel zo spoedig mogelijk hersteld kan worden.
  •  Alle gebruikers van het fitnesslokaal- en materiaal dienen misbruik van de bovenvermelde punten te melden aan één der bestuursleden.
  • Indien misbruik van bovenvermelde punten vastgesteld wordt, kan schorsing volgen.
  • Materiaalverantwoordelijke Günther Quintelier en onderhoudsverantwoordelijken Ilse Van Bortel en Nancy Lathouwers mogen ook buiten deze uren en dagen vrij het fitnesslokaal betreden, alsook de bestuursleden om hun functie uit te oefenen.
  Eventuele aanpassingen zullen bij de volgende editie van het clubboekje meegedeeld worden.